Přihláška

Závazná přihláška

 

tímto se přihlašujeme k noční hasičské soutěži

Hasičská noc pod Ještědem“ 2018

 

Jednotka SDH, název družstva

 

……………….………………………………………………………………

 

Složení družstva:

Velitel ………………………….….Jméno   ………………………….….Příjmení   ………………………….….Podpis
  Řidič 

………………………….….

Jméno

    

………………………….….

Příjmení

    

………………………….….

Podpis

  Člen družstva č.1 

………………………….….

Jméno

    

………………………….….

Příjmení

    

……………………..….

Podpis

  Člen družstva č.2 

………………………….….

Jméno

    

………………………….….

Příjmení

    

………………………….….

Podpis

 

 

Zároveň s touto přihláškou bylo složeno startovné ve výši 500,-Kč.
 

Kontaktní osoba: 

 

Jméno a příjmení:
Telefonní číslo:
E-mail,jiný kontakt:

 Startující svým podpisem stvrzují, že odpovídají za svůj zdravotní stav

a soutěže se zúčastní na vlastní nebezpečí.

Startující jsou osoby starší 18-ti let.

 

 

 

V ……………………………….., dne ……………………………..

 

Na vyžádání zašleme emailem.

A před soutěží zasíláme všem přihlášeným družstvům v emailu.

 

 

Starosta SDH razítko  Velitel soutěž. družstva

 

 

 

 

Družstvo jede tímto automobilem:

 

………………………………………….……………………………………