PRAVIDLA

Propozice a informace k hasičské noční soutěži

 Organizační výbor – kontakty 

  Zbyněk Fetr                                           tel.č. 777 802 199

                       Bára Tomášová, Mirka Markovská

                  e-mail:                                        hasicska-noc@seznam.cz

——————————————————————————————

I.
Cíl soutěže
——————-
Cílem soutěže je spojit společné setkání členů jednotek dobrovolných hasičů, ale i profesionálních, při kterém si vyzkoušejí i porovnají své dovednosti a síly.
Při tomto setkání bude zároveň probíhat neformální společenská akce, která je cílem vzájemného poznání všech hasičských nadšenců.
Soutěž by měla být odměnou za celoroční práci všech hasičů a fandů hasičů.

II.
Téma soutěže
————————
Tématem cvičení bude v reálném prostředí, v noci, plnění úkolů, s kterými se hasičské jednotky setkávají při skutečných zásazích. Zároveň si své dovednosti můžou jednotlivé hasičské jednotky porovnat mezi sebou.
Soutěživost je hasičům blízká a rádi si ji vyzkouší a zároveň porovnají i s profesionály.

III.
Místo a datum provedení soutěže
—————————————————
Soutěž se uskuteční vždy první sobotu v říjnu a to ve večerních hodinách po setmění, a konec se počítá až k ránu.
Prezentace od 17.00 hod. Start 19.00 hod. Zahájení a losování start. čísel v 18.00h.
Místo soustředění jednotek ke startu bude v Obci Zdislava u místního kostela.

IV.
Námět soutěže
————————–
Námět soutěže je už ve zmíněném plnění různých disciplín z hasičské profese a zároveň test všech zúčastněných své psychické a fyzické kondice. Námětem soutěže je i orientace v terénu, mapě, šikovnosti a souhry celého družstva.

V.
Nástin soutěže a disciplín
—————————————
Soutěž bude probíhat tímto způsobem:
Na startu soutěže dostane velitel soutěžního družstva do ruky mapu, kde bude zobrazena trasa soutěže, na které bude až ? kontrol (každý rok jinak). Na každé z nich bude družstvo plnit soutěžní disciplínu na čas. Přejezdy mezi kontrolami nebudou na čas!

VI.
Složení družstev
—————————–
Družstva budou čtyřčlenná, kde může být i fyzicky zdatná žena.
Zúčastnit se mohou pouze osoby starší 18-ti let.
ŘIDIČ JE SOUČÁSTÍ DRUŽSTVA!!!

VII.
Výzbroj a výstroj
—————————-
Družstvo bude vybaveno svojí mobilní požární technikou, dostupnými ochrannými prostředky v jednotce, výhodou budou lampy a minimálně jeden mobilní telefon, aby měl možnost pořadatel spojení pro případ nouze.
Veškerý materiál na kontrolách k plnění soutěžních disciplín bude pro všechny stejný a dopředu připravený pořadatelem soutěže.
Libovolný dopravní automobil nad 3,5 tuny (pokud některý sbor nevlastní, tak ať se telefonicky spojí s pořadatelem).
Pracovní oděv (může být PS II), zásahová požární přilba, pracovní obuv (holeňová, kanady), zásahové nebo technické rukavice, doporučujeme svítilny a suché rezervní oblečení. Bude probíhat namátková kontrola na stanovištích.

VIII.
Doplňující program k probíhající soutěži.
————————————————————–
Soutěž bude časově náročná, navíc v nočních hodinách, proto bude i v bývalé škole připravena místnost pro spaní, kdo bude unaven, nebo si bude chtít jen v klidu odpočinout. Dále bude zajištěná možnost zakoupení občerstvení jakéhokoli druhu 🙂

IX.
Organizace soutěže
——————————
Na každé kontrole bude několika členná komise rozhodčích, kteří budou zapisovat splnění úkolů do předem připraveného protokolu, který si družstvo poveze sebou.
Pořadí jednotek s přesným časem startu si vedoucí družstev vylosují na začátku soutěže, bude se startovat v časových intervalech a předem budou známé jednotlivé časy startu
Vyhodnocení soutěže bude po dojezdu posledního družstva do cíle
Díky sponzorům jsou připraveny hodnotné ceny, jako minulé ročníky

Pro zvládnutí celé akce, je nutný omezený počet startujících. Počítá se s max. počtem do 30 družstev. Proto bude rozhodovat datum závazné přihlášky
Startovné se bude vracet pouze družstvům, které budou nad max. počet 30 družstev

Startující družstva se soutěže zúčastní na vlastní nebezpečí, ale pořadatelem bude zajištěna lékařská asistence – všichni znají telefonní číslo 155. Účastníci odpovídají za svůj zdravotní stav.

Startovné na jedno družstvo je 800,-Kč. Startovné je nutné zaslat nejpozději do 30. září daného roku na adresu pořadatele nebo přímo osobně.

Uzávěrka ZÁVAZNÝCH přihlášek v posledním týdnu před soutěží, včetně platby
startovného. Po zaplacení startovného bude přihláška závazná!!!
Způsob platby přímo u organizátorů nebo na účet 254091651/0300, variab. symbol je název SDH/ČHJ, př. SDH HORNÍDOLNÍ, ČHJ MLADÝSTARÝ.

Vzhledem k omezené kapacitě (25 družstev) všem doporučujeme zaslat přihlášku a startovné co nejdříve

 Při potvrzení organizátorem o přijetí družstva do soutěže a případné neúčasti nebude startovné vráceno

Rychlost přesunu není hodnocena, proto je nutno dodržovat všechna pravidla silničního provozu

X.
Pořadatelé soutěže a spolupracující.
———————————————————
Soutěž je organizačně nesmírně náročná a už dopředu všem děkujeme, kteří se jakkoli zúčastní pořádání této soutěže!

XI.
Sponzoři soutěže.
—————————-
Velký dík patří i sponzorům soutěže,
díky kterým máme i hodnotné ceny.